LIS Logistics beschikt over diverse douanevergunningen en douanesoftware met betrekking tot de import, opslag en export van accijnsgoederen vele voordelen biedt. Zo beschikken we over een Accijnsgoederen Plaats (AGP) die het mogelijk maakt dat accijnsgoederen onder schorsing van accijns in opslag genomen worden. Het grote voordeel hiervan voor de klant is dat de accijns niet direct afgedragen hoeft te worden wanneer de goederen in opslag gaan. Het moment van afdragen wordt verlegd of kan in het geval van export van de betreffende goederen helemaal voorkomen worden, zodoende kan er een enorme kostenbesparing gerealiseerd worden.

Naast de AGP vergunning beschikken wij ook over alle benodigde douanevergunningen voor import en export van goederen. Deze diverse vergunningen stellen ons in staat om alle soorten goederen nagenoeg zonder tussenkomst of fysieke controle van de douane te exporteren en alle daarvoor benodigde exportdocumenten te produceren. Hierdoor zijn de vertragingen minimaal en verloopt de gehele exportprocedure zo efficiënt mogelijk.