Algemene voorwaarden

Op onze transport gerelateerde werkzaamheden en overeenkomsten geldt voor internationaalvervoer het CMR-verdrag en voor binnenlands vervoer de Algemene Vervoerscondities (AVC).

Op en overslag geschied op Physical Distribution(PD) voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Stichting Vervoeradres onder auspiciën van TLN en EVO. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Bij het gebruik maken van onze diensten verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

CMR-Convention
General Transport Conditions (AVC)
Physical Distribution (PD)